تشخیص سکته قلبی

 

به طور کلاسیک عضله قلب پس از MI به 3 ناحیه تقسیم میشود .

1- ناحیه نکروزه : به طور کامل مرگ سلولی و جریان الکتریکی از این ناحیه دور میشود که به صورت یک موج Q بزرگ مشاهده می شود  Q patologic عرض بیشتر از 0/04 عمق بیشتر از 1/4 موج R .

2- ناحیه صدمه : این قسمت دچار هایپوکسی میباشد و در صورت عدم درمان به موقع به ناحیه نکروزه اضافه می شود که به صورت تغیرات قطعه ST در نوار قلب مشاهده می شود .

3- ناحیه ایسکمیک : حاشیه ای ترین ناحیه سکته قلبی که در نوار قلب به صورت معکوس شدن یا صاف شدن موج T می باشد .

بنابر این در MI 3 تغییر انتظار داریم :

1- وجود Q patologic

2- تغییرات قطعه ST

3- صاف یا معکوس شدن موج T


چگونه محل MI را از روی نوار قلب تشخیص دهیم ؟

اگر تغیرات بالا در لید های 2 ، 3 , AVF باشد MI تحتانی رخ داده است .

اگر تغیرات در لیدهای 1 و AVL باشد MI جانبی فوقانی رخ داده است .

اگر در V5 و V6 باشد جانبی تحتانی است .

اگر در V1 و V2 باشد MI سپتال رخ داده است .

اگر V3 و V4 باشد MI قدامی رخ داده است .

معمولا V1 و V4 نشاندهنده MI قدامی دیواره ای میباشد .

دوستان عزیز اگر مطالب گفته شده رو درک کردید مطمئن باشید در تشخیص MI بر روی نوار قلب مشکلی نخواهید داشت .


سوال : نوار قلب بالا را تفسیر کنید ؟

+ نوشته شده توسط علی کلبعلی در یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 19:0 |